Konference “Materiālzinātnes un lietišķā ķīmija”, kuru organizē RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte norisināsies 2019. gada 24. oktobrī.

Konference ietver, bet neaprobežojas ar sekojošām tēmām:

 • Funkcionālā keramika;
 • Polimēri un kompozītmateriāli;
 • Biomateriāli;
 • Ārstniecības vielu ķīmija un tehnoloģija;
 • Biotehnoloģija;
 • Atjaunojamo degvielu tehnoloģijas;
 • Materiāli un tehnoloģijas opto- un mikroelektronikai;
 • Būvniecības materiālu ķīmija un tehnoloģija;
 • Tekstila un apģērbu tehnoloģija.

Konferences darba valoda- angļu.

Dalības formas: mutiskā prezentācija, stenda referāts.

MSAC 2019 vieslektori:

 •  Prof., Dr.Mont. Michael Nelles, Lauksaimniecības un vides zinātnes fakultāte, Rostokas Universitāte, Vācija
 • Dr. Eiva Bernotiene, Reģeneratīvās medicīnas katedra, Valsts pētniecības institūta inovatīvās medicīnas centrs, Lietuva
 • M.Eng. Christian Kehrberg, Polimērtehnoloģiju institūts, Vismāra, Vācija
 • Prof. Gisela Boeck, Rostokas Universitāte, Vācija