Konference “Materiālzinātnes un lietišķā ķīmija”, kuru organizē RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte norisināsies 2020. gada 23. oktobrī.

Konference ietver, bet neaprobežojas ar sekojošām tēmām:

  • Funkcionālā keramika;
  • Polimēri un kompozītmateriāli;
  • Biomateriāli;
  • Ārstniecības vielu ķīmija un tehnoloģija;
  • Biotehnoloģija;
  • Atjaunojamo degvielu tehnoloģijas;
  • Materiāli un tehnoloģijas opto- un mikroelektronikai;
  • Būvniecības materiālu ķīmija un tehnoloģija;
  • Tekstila un apģērbu tehnoloģija.

Konferences darba valoda- angļu.

Dalības formas: mutiskā prezentācija, stenda referāts.

MSAC 2020 vieslektori:

  • Prof. Dr. Peter Langer, Ķīmijas institūts, Rostokas Universitāte, Vācija