Klātienes konference ar iespēju pievienoties tiešsaistē  “Materiālzinātnes un lietišķā ķīmija”, kuru organizē RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, norisināsies 2023. gada 6. oktobrī. Plkst. 9.00 notiks konferences atklāšana un vieslekcijas. Mutisko ziņojumu sesijas notiks uzreiz pēc vieslekcijas, un tiks sadalītas sesijās.

Vieslektori –

  • Assist. Prof. Stéphanie SARDA, Institut National Polytechnique de Toulouse CIRIMAT, France
  • Dr. rer. nat. Anja Heselich, Frankfurt Orofacial Regenerative Medicine Laboratory, Goethe University Frankfurt, Germany
  • Prof. Mauro Alini, AO Research Institute Davos, Switzerland
  • Prof. João F. Mano, Chemistry Department of the University of Aveiro, Portugal
  • Prof. Dr. Thomas M. Klapötke, Ludwig Maximilian University of Munich, Germany