Saziņai un papildinformācijai: conference.msac@rtu.lv

Kontaktpersona: Olita Medne +371 67089211, +371 29161008

Rīgas Tehniskā universitāte

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Paula Valdena iela 3/7, Rīga, LV-1048