Saziņai un papildinformācijai: conference.msac@rtu.lv

Kontaktpersona: Ieva Jaunzeme +371 29779293

Rīgas Tehniskā universitāte

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Paula Valdena iela 3/7, Rīga, LV-1048