Konferences kalendārs un dalības maksa
Reģistrācija
  līdz 15.   septembrim

Dalība konferencē ar tēzēm un AR RAKSTU – 100 EUR

Dalība konferencē ar tēzēm un BEZ RAKSTA – 20 EUR

 
Vēlā reģistrācija
16. septembris – 18. oktobris
Dalība konferencē ar tēzēm un AR RAKSTU – 120 EUR

Dalība konferencē ar tēzēm un BEZ RAKSTA – 40 EUR

 
Reģistrācijas apstiprināšana līdz 20. oktobrim
 
Dalības maksas veikšana līdz 19. oktobrim
Tēžu iesniegšana
līdz 20. septembrim,

līdz 18. oktobrim*

* Vēlās reģistrācijas gadījumā
Raksta iesniegšana līdz 20. oktobrim
Konferences diena
23. oktobris

Konferences dalības maksas veikšana:

  • ar iekšējo pārskaitījumu (RTU studenti un darbinieki);
  • ar rēķinu;
  • ar bankas pārskaitījumu (informācija par maksājumu):

Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ. Nr. 3341000709 (reģ. dat. 04.05.2000.)
PVN reģ. Nr. LV-90000068977 (reģ. dat. 01.02.2000.)
Rīga, Kaļķu iela 1, LV-1658
VALSTS KASE
RTU konts Nr. LV96TREL915101R000000
Bankas kods TREL LV 22

Summa: atkarīga no reģistrācijas veida

Informācija par maksājumu: L8410, vārds, uzvārds, dalības maksa MSAC 2020